JACOBSEN POBLADOR LAW FIRM

OM OS

Jacobsen Poblador Law Firm er oprettet af advokat Bjørn Dilou Jacobsen og advokat Cristina Poblador.

Kontoret har udlændingeret, familieret og menneskeret som særlige ekspertiseområder, og yder bistand til både privatpersoner og virksomheder. Læs mere om vores ekspertiseområder her. 

Hvis du har behov for bistand, kan du booke et indledende møde på op til 1 time for 1.000 kr. (ekskl. moms) i alt 1.250 kr. ved at sende en mail til info@jplaw.dk.

Bjørn Dilou Jacobsen

Partner/Advokat (L)

Bjørn Dilou Jacobsen er advokat med omfattende erfaring inden for udlændingeretten, særlig i forhold til asylsager, familiesammenføring og arbejds- og opholdstilladelser. Han har også erfaring med familieret, særlig i forhold til sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. ​

Cristina Poblador

Partner/Advokat (L)

Cristina Poblador yder bistand i sager vedrørende udlændinge- og asylret samt socialret, herunder særligt sager om administrative tvangsindgreb. Hun har en LLM i folkeret og har igennem flere år undervist i folkeret og menneskerettigheder ved Københavns Universitet.

Monika Czuper-Szkudlarek

Advokatfuldmægtig

+45 50 69 16 85
mcs@jplaw.dk

Skærmbillede 2023-05-02 kl. 23.15.27
Line Enevoldsen

Stud.jur.

+45 50 69 16 82
len@jplaw.dk

Lise-Lotte Andersen

Sekretær

+45 50 69 16 82
la@jplaw.dk

VORES EKSPERTISEOMRÅDER

Udlændingeret

Kontoret har stor erfaring med sager om udlændingeret, herunder sager om opholdstilladelser, familiesammenføring, asyl m.m.

Familieret

Vi yder bistand til dig i alle familieretlige spørgsmål. Vi har særlig ekspertise i spørgsmål, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

EU- og menneskeret

Når vi yder bistand, har vi særlig fokus på menneskerettigheder. Både i nationale og internationale klagesager gør vi derfor ofte brug af internationale konventioner. Vi har endvidere fokus på EU-retten, særlig i opholdsretlige spørgsmål, og vi har indgående erfaring med behandling af sager, hvor der gøres brug af EU-retten.

EU-opholdstilladelser

Vi bistår endvidere med opnåelse af EU-opholdstilladelser ved Statsforvaltningen, herunder komplicerede sager om fri bevægelighed, og sager om afledte rettigheder for familiemedlemmer til arbejdstagere, der er danske statsborgere.

Arbejdsgivere og arbejdstagere

Vi har mange virksomheder som klienter og stor erfaring med at yde rådgivning til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft i Danmark.
Det er vigtigt både for jer som virksomhed og for jeres ansatte, at den rette løsning anvendes. Vi rådgiver om alle relevante muligheder og finder frem til den rette tilgang i samarbejde med jer.

Socialret

Vi yder bistand i alle socialretlige sager og har særlig ekspertise i sager om tvangsfjernelse af børn. Vi yder bistand til både børn og voksne gennem hele processen og varetager familiens interesser, som beskikket advokat, i mødet med kommunen.

Strafferet

Vi bistår dig i alle faser af din straffesag og kan varetage dine interesser som din beskikkede forsvarer.

Andet

Vi yder også rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

PRISER

Vores timesalær aftales individuelt, men afregnes normalt med 2.500 kr. pr. time (ekskl. moms) for private, og 2.750 kr. pr. time (ekskl. moms) for erhvervsklienter. Vi tilbyder dog på nuværende tidspunkt indledende møder på op til 1 time for 1.000 kr. (ekskl. moms) i alt 1.250 kr. Send en email til info@jplaw.dk for at booke et møde. 

Salærberegningen i individuelle sager sker på baggrund af det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence samt sagens kompleksitet. Den nævnte normale timetakst gælder for bistand til privatpersoner i sager om familiesammenføring, asylret, strafferet og familieret.

I mange sager er der mulighed for at få en advokat beskikket, hvorefter vores salær fastsættes af retten i henhold til gældende takster (læs mere om muligheden for at få en advokat beskikket her). Timesalæret i disse sager udgør aktuelt 1.965 kr. pr. time (2.456,25 kr. inkl. moms).

I de fleste sager, hvor der sker beskikkelse, vil du ikke blive pålagt advokatomkostninger. Dette gælder dog ikke for straffesager, hvis du findes skyldig.

Bemærk, at vi ikke tilbyder at yde bistand til et fast salær. Grunden er, at tidsforbruget i sager svinger meget. Vi finder det derfor også mest rimeligt, at du, som vores klient, alene skal betale for den tid, som vi rent faktisk bruger på din sag.

Vores timesalær for bistand til erhvervsklienter og til private inden for andre områder, for andre udlændingeretlige spørgsmål end familiesammenføring, og for opholdstilladelser med henblik på beskæftigelse aftales individuelt.

Salæret kommer an på, hvor meget tidsforbruget i den konktere sag er. Dette kan variere meget alt efter sagens karakter og de konkrete omstændigheder. Her er, hvad vores erfaring generelt er i sager inden for udlændingeretsområdet:

  • Ansøgning om ægtefællesammenføring: 6-8 timer
  • Ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse: 6-10 timer
  • Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse: 4-6 timer
  • Klage over afslag i de nævnte sager: 4-10 timer
  • Forlængelse af opholdstilladelse: 4-6 timer
  • Klage over inddragelse af opholdstilladelse: 6-10 timer

Vi bistår ofte med at søge om retshjælpsdækning ved forsikringsselskab eller om fri proces ved Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet. Hvis der opnås dækning til sagen, behøver du som udgangspunkt ikke bekymre dig om sagsomkostningerne. De fleste personer i Danmark har en retshjælpsforsikring gennem deres familieforsikring. Hvis du har en familieforsikring, kan vi søge retshjælpsdækning til din sag. Dette betyder, at dit forsikringsselskab betaler for hovedparten af omkostningerne.

Hvis du ikke har en familieforsikring, kan vi bistå med at søge fri proces hos Civilstyrelsen. Du kan opnå fri proces, hvis din årsindtægt er under kr. 336.000 (i 2018), eller hvis din sag er principiel.

Bemærk, at disse muligheder alene gælder, hvis din sag skal indbringes for domstolene. Du kan således ikke opnå retshjælpsdækning eller fri proces i en klagesag ved Udlændingenævnet.

I nogle sager har du ret til at få beskikket en advokat fra det offentlige. I disse sager er udgangspunktet, at staten dækker alle omkostninger ved sagen. Det er tilfældet i de fleste straffesager. Hvis du herefter bliver frifundet, betaler staten alle udgifter. Hvis du imidlertid bliver fundet skyldig, pålægges du dog at betale sagsomkostningerne.

I alle asylsager er du berettiget til at få en advokat beskikket, når sagen skal behandles for Flygtningenævnet. Staten dækker herefter alle omkostninger hertil, uanset om du opnår asyl eller ej.

I særlige udlændingeretlige sager har du også ret til at få en beskikket en advokat til domstolsprøvelsen af din sag.

Dette gælder f.eks. i sager om afslag på familiesammenføring af børn under 15 år og i sager om inddragelse og bortfald af opholdstilladelser meddelt på baggrund af asyl. Det er også muligt at få beskikket en advokat til prøvelse af visse familieretlige sager ved domstolene, f.eks. skilsmisse- og forældremyndighedssager, hvis din årsindtægt ligger under minimumsgrænsen på kr. 336.000 (i 2018).

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

Nyheder

Kontakt os

Besøg os

Njalsgade 21F, 1. Sal
2300 København S

Ring til os

+ 45 50 69 16 82

Send os en e-mail

info@jplaw.dk

Scroll to Top