aks@jplaw.dk

Study: Work permit without limitations

Fra den 1. april 2023 vil det vil være muligt at søge om en arbejdstilladelse uden begrænsning under det 3-årige jobsøgningsophold. Sammen med en opholdstilladelse til jobsøgning i 3 år får studerende, der har afsluttet sin uddannelse også en begrænset arbejdstilladelse. Tilladelsen giver ret til at arbejde 20 timer om ugen og fuld tid i …

Study: Work permit without limitations Read More »

Study: Residence permit for job seeking extended

Fra den 1. april 2023 forlænges jobansøgningsopholdet efter end videregående eller ph.d.-uddannelse fra 6 måneder til 3 år. Ændringen gælder for udlændinge som har afsluttet en dansk professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse. SIRI giver automatisk tilladelse til et 3 års jobsøgningsophold sammen med en studietilladelse, hvis gyldigheden af dit pas tillader det. Du skal derfor …

Study: Residence permit for job seeking extended Read More »

New Supplementary Pay-limit Scheme

Den 1. april 2023 trådte en række ændringer af udlændingeloven i kraft. Ændringerne omfatter blandt andet øgede muligheder for international rekruttering og introducerer den supplerende beløbsordning. Den nye ordning medfører, at der efter ansøgning kan meddeles opholdstilladelse til en udlænding, der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen …

New Supplementary Pay-limit Scheme Read More »

SIRI had not fulfilled its duty to provide guidance to our client

Udlændingenævnet har den 27. februar 2023 givet os medhold i en klage over SIRIs afgørelse, hvorved vores klients ansøgning om et opholdsdokument efter Brexit-bekendtgørelsen blev afvist, idet ansøgningen var indgivet efter ansøgningsfristen. Udlændingenævnet har i sagen fundet, at SIRI ikke havde opfyldt sin vejledningspligt, idet SIRI ikke individuelt og personligt havde vejledt vores klient om …

SIRI had not fulfilled its duty to provide guidance to our client Read More »

Scroll to Top