BJØRN DILOU JACOBSEN

Partner/Advokat (L)

PROFIL

Bjørn Dilou Jacobsen er advokat med omfattende erfaring inden for udlændingeretten, særlig i forhold til asylsager, familiesammenføring og arbejds- og opholdstilladelser. Han har også erfaring med familieret, særlig i forhold til sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. Gennem sin menneskeretlige baggrund og forskning inden for anti-diskrimination har han endvidere en betydelig erfaring med nationale og internationale menneskerettighedssager. Han har skrevet adskillige artikler og er bl.a. medforfatter på den seneste udgave af Udlændingeret og bidrager til Karnovs lovkommentarer til udlændingeloven. Han underviser jævnligt i kurser om udlændingeret, og har tidligere bl.a. undervist i fagene ‘International Law’ og forvaltningsret ved Københavns Universitet. 

 

EKSPERTISE

Ligestillings- og diskriminationsret
Udlændingeret, særlig i forhold til asylsager, familiesammenføring og arbejds- og opholdstilladelser
Menneskerettigheder
Familieret, herunder særligt sager om forældremyndighed og samvær
Køb og salg af fast ejendom, herunder husbåde

 

KONTAKT

Dir: + 45 50 69 16 84

E-mail: bdj@jplaw.dk

 

2023

Partner ved Jacobsen Poblador Law Firm

2021-2023

Partner ved Jacobsen Khawaja Law Firm

2015-2020

Partner ved Homann | Jacobsen | Khawaja 

2010-2015

Advokat hos Homann Advokater

2008-2010

Institut for Menneskerettigheder

2005-2008

Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet 

2003-2005

Institut for Menneskerettigheder

2002-2003

Jonas Bruun (Bruun & Hjejle)

Scroll to Top