Britiske statsborgere i Danmark efter udløbet af overgangsperioden

Overgangsperioden i udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien udløber den 31. december 2020, og britiske statsborgere vil efter årsskiftet dermed ikke længere kunne benytte sig af retten til fri bevægelighed i EU.

Hvis du er britisk statsborger, som inden den 31. december 2020 fik meddelt opholdstilladelse i Danmark i medfør af EU-reglerne, vil du bevare de rettigheder som hidrører fra EU-retten og kan altså fortsætte med at bo, arbejde eller studere i Danmark på uændrede vilkår.

Det juridiske grundlag for din opholdstilladelse ændrer sig dog fra at være knyttet til EU-reglerne om fri bevægelig til at bygge på udtrædelsesaftalen. Dette medfører, at du skal ansøge om at få ændret din opholdsstatus hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ansøgningen kan tidligst indgives den 1. januar 2021 og senest den 31. december 2021.

Kravet om ændring af din opholdsstatus gør sig også gældende, hvis du har opholdstilladelse i Danmark som familiemedlem til en britisk statsborger, samt hvis du har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne.

Britiske statsborgere, der ansøger om opholdstilladelse i Danmark efter den 31. december 2020, vil have status som tredjelandsborgere, og deres ansøgninger vil blive behandlet efter udlændingeloven.

Vi bistår klienter med både ansøgninger om ændring of opholdsstatus og nye ansøgninger om opholdstilladelse. Vi kan også hjælpe med at fremskaffe den fornødne dokumentation til ansøgningen.

Scroll to Top