Mjølnerparkens beboere får lov til at fortsætte sag mod Indenrigs- og Boligministeriet – To FN rapportører anmoder nu om at indtræde i sagen

Østre Landsret har den 15. december 2021 fastslået, at en række beboere i Mjølnerparken har ret til at føre retssag om tiltagene i ”Ghettopakken” mod Indenrigs- og Boligministeriet. Retssagen vedrører nærmere bestemt Indenrigs- og Boligministeriets godkendelse af en udviklingsplan for Mjølnerparken, som indebærer, at beboernes hjem skal frasælges.

Beboerne anlagde retssagen den 27. maj 2020 og siden har Indenrigs- og Boligministeriet forsøgt at få sagen afvist. Ministeriet mente, at beboerne ikke kunne sagsøge ministeriet, da ministeriet ikke havde udarbejdet selve udviklingsplanen, og fordi afgørelsen om at godkende udviklingsplanen ikke i sig selv var rettet mod beboerne.

Østre Landsret har nu afvist ministeriets påstand og begrunder dette med, at beboerne er konkret og individuelt berørt af ministeriets godkendelse af udviklingsplanen, der medfører frasalg af deres hjem. Landsretten fastslår, at det er uden betydning, at udviklingsplanen endnu ikke er effektueret og beboerne ikke er blevet opsagt, da opsigelse er så indgribende en omstændighed, at beboerne skal have lov til at få prøvet godkendelsens gyldighed, inden det er nået så vidt.

”Ghettopakken” og retssagen mod Indenrigs- og Boligministeriet har fået stor international bevågenhed, og med afgørelsen fra Østre Landsret om, at retssagen mod Indenrigs- og Boligministeriet fortsætter, har to af FN’s særlige rapportører nu anmodet om tilladelse til at indtræde i sagen til støtte for Mjølnerparkens beboere.

FN’s særlige rapportører er uafhængige menneskeretlige eksperter udpeget af FN’s menneskerettighedsråd.

De to rapportører, som har fremsendt anmodning om at indtræde i sagen, er FN’s særlige rapportør om nutidige former for racisme m.v., E. Tendayi Achiume, og FN’s særlige rapportør om retten til ordentlige boligforhold, Balakrishnan Rajagopal.

Vi fører sagen på vegne af beboerne med støtte fra organisationerne Open Society Justice Initiative og Almen Modstand, og bistår også FN’s særlige rapportører med deres indtræden.

Scroll to Top