Ny supplerende beløbsordning

Den 1. april 2023 trådte en række ændringer af udlændingeloven i kraft. Ændringerne omfatter blandt andet øgede muligheder for international rekruttering og introducerer den supplerende beløbsordning.

Den nye ordning medfører, at der efter ansøgning kan meddeles opholdstilladelse til en udlænding, der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 375.000 kr.

Det skal bemærkes, at den supplerende beløbsordning er en selvstændig ordning og indeholder en række betingelser, der ikke er gældende for den ordinære beløbsordning. Læs mere om den supplerende beløbsordning og betingelserne her.

Vi bistår ofte både arbejdsgiver og arbejdstager i sager om opnåelse af arbejdstilladelser. Såfremt du ønsker vejledning om, hvad de nye regler betyder for dig, er du velkommen til at kontakte os.

Scroll to Top