Nyt håb for husbåde i Københavns havn

Der er mange, der har en drøm om at bo i en husbåd, og nu er der lys forude for dem, der ønsker denne drøm realiseret i København.

Husbåde er defineret som flydende enheder, der ligger fastfortøjet i en havn, og som anvendes til privat beboelse eller erhverv. For at kunne betegnes som husbåd skal anvendelsen være af permanent karakter. Husbåde er en unik måde at bo og leve på, da man er så tæt på vandet.

Der har de seneste år været mange tiltag fra Københavns Kommune og By & Havn til at gøre det muligt for flere at få opfyldt drømmen om at bo på en husbåd, men indtil videre har det kun udmøntet sig i ganske få reelle husbådspladser i havnen. Det er nemlig op til ejerne af landstykket og bolværksejeren, om de vil leje ud til husbåde, og en del af kajpladserne er de seneste år solgt fra til privatejede virksomheder. Mange private grundejere ønsker ikke at have husbåde liggende.

Derudover er det vanskeligt for eksisterende husbådsejere at navigere i de forskellige regelsæt, der finder anvendelse på området. Husbåde er omfattet af lovgivning gældende på søterritoriet, herunder ’Teknisk forskrift om husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v.’. Husbåde kan også være omfattet af byggeloven, og i så fald kan det kræve en byggetilladelse at benytte en husbåd som bolig. Derudover skal der som udgangspunkt tegnes en særlig forsikring for at kunne ligge i havnen. Ofte er leje af kajpladsen reguleret ved en privatretlig aftale og med relativt kort opsigelsesvarsel.

Det medfører alt sammen, at det er det noget af et minefelt, hvis man skal købe en husbåd.

Nu ser det ud til, at der endelig er ved at ske noget på området. Den 13. december 2021 blev det nemlig besluttet, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg skal drøfte muligheder for at få flere husbåde i Københavns Havn og sikre lovliggørelsen af eksisterende husbåde.  Grundlaget herfor er et forslag stillet af Venstre på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 8. juni 2020. Der lægges bl.a. op til, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan indgå i et samarbejde med By & Havn for at drøfte, hvordan man i fællesskab kan fremme flere husbåde i København:

Muligheder for at sikre flere husbåde i Københavns Havn | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Det bliver spændende at se, hvad kommunen og By & Havn kommer frem til. Forhåbentlig er der lys forude for nuværende husbådsejere og dem, der drømmer om at bo på vandet.

Vi bistår i sager om køb og salg af husbåde, og vi rådgiver også i øvrigt om reglerne på området.

Scroll to Top