Witamy w Kancelarii Prawnej Jacobsen Poblador. Jesteśmy duńską kancelarią prawną specjalizującą się w następujących dziedzinach prawa

Prawo migracyjne

Nasza kancelaria posiada rozległe doświadczenie w sprawach z zakresu prawa migracyjnego, w tym w sprawach dotyczących pozwoleń na pobyt w Danii, łączenia rodzin, uzyskania azylu i in.

Prawo Unii Europejskiej i prawa człowieka

W ramach świadczonej pomocy prawnej uwzględniamy w sposób szczególny problematykę praw człowieka. Dlatego zarówno w przypadku postępowań krajowych jak i międzynarodowych powołujemy się na konwencje międzynarodowe, które mogą mieć zastosowanie w sprawie.

Innym aspektem, który uwzględniamy w toku świadczonej pomocy, to ochrona wynikająca z prawa Unii Europejskiej, mająca szczególne znaczenie w sprawach dotyczących prawa pobytu w Danii. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw, w których wykorzystujemy prawo unijne.

Uzyskanie dokumentów potwierdzających prawo pobytu w Danii wynikające z zastosowania prawa Unii Europejskiej

Ponadto świadczymy pomoc prawną przy uzyskiwaniu poświadczeń prawa pobytu w Danii wydawanych przez duński urząd ds. rekrutacji międzynarodowej i integracji (Styrelsen for International Rekruttering og Integration, w skrócie SIRI) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym również w skomplikowanych sprawach z zakresu prawa swobodnego przepływu osób, a także w sprawach dotyczących praw członków rodzin pracowników migrujących będących obywatelami duńskimi.

Prawo karne

Reprezentujemy Państwa na każdym etapie postępowania karnego i możemy występować w charakterze Państwa obróncy z urzędu.

Pracodawcy i zatrudniani pracownicy

Wielu spośród naszych klientów to przedsiębiorcy, dlatego mamy duże doświadczenie w doradzaniu pracodawcom, którzy pragną zatrudnić zagranicznych pracowników w Danii.

Wybór właściwego rozwiązania będzie mieć ogromne znaczenie zarówno dla Państwa jako przedsiębiorców jak i dla Państwa pracowników. Analizujemy wszelkie możliwości i w porozumieniu z Państwem wypracowujemy właściwy model.

Prawo rodzinne

Nasze wsparcie obejmuje wszelkie zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego. Specjalizujemy się w sprawach, w których jedna albo obie strony są obywatelami innego państwa niż Dania.

Prawo socjalne

Świadczymy pomoc we wszelkich sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa pomocy społecznej. Posiadamy rozległe doświadczenie w sprawach, w których dochodzi do odebrania dziecka rodzicom. Świadczymy pomoc na każdym etapie postępowania i reprezentujemy zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, dbamy o interesy rodziny występując w charakterze wyznaczonego w sprawie pełnomocnika wobec władz gminnych.

Inne sprawy

Świadczymy porady prawne z zakresu prawa gospodarczego i prywatnego. Reprezentujemy organy władzy publicznej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia oraz osoby prywatne.

Kontakt

Odwiedź nasze biuro

Njalsgade 21F, 1. Sal
2300 København S

Zadzwoń do nas

+ 45 50 69 16 82

Scroll to Top