Sag genoptaget: SIRI begår flere sagsbehandlingsfejl i sag om forlængelse af arbejdstilladelse

I går bragte nyhedsbrevet Politiken en artikel vedrørende én af vores verserende sager. Sagen omhandler en sag om forlængelse af en arbejds- og opholdstilladelse efter beløbsordningen, hvor SIRI begår flere sagsbehandlingsfejl.

Sagen er endvidere omtalt i følgende artikler:

Vores klient blev i sagen meddelt afslag på forlængelse af sin opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen, idet han ifølge SIRI ”(…) ikke har modtaget en årlig bruttoløn på minimum 417.793,60 kr.”

Dette var faktuelt forkert. Vores klient havde nemlig overholdt beløbsgrænsen, og havde haft en årlig bruttoløn på mere end 417.793,60 kr. I juni 2023 anmodede vi derfor SIRI om at genoptage sagen. Sagen blev genoptaget af SIRI i juli 2023, som dog igen meddelte vores klient afslag. I afslaget bemærkede SIRI, at ”Vi skal bemærke samt beklage, at der i afslaget af 23. april 2023 fremgår, at du ikke har opfyldt beløbsgrænsen på 417.793,60. Det er faktuelt forkert.”

SIRI erkendte således, at begrundelse for deres afslag var faktuelt forkert.

Det andet afslag var begrundet i, at vores klient ifølge SIRI ikke havde arbejdet mindst 37 timer om ugen i overensstemmelse med sin kontrakt, selvom vi havde indsendt lønsedler, der dokumenterede, at vores klient har haft overarbejdstimer og timer, hvor han på grund af dårligt vejr er blevet sendt hjem. Det indgår som arbejdsdag for tømrere, men fremgår ikke af e-indkomsten.

Den 28. september anmodede vi igen SIRI om at genoptage sagen. Den 10. oktober 2023 har SIRI genåbnet sagen for anden gang. I brevet anfører SIRI ”We must apologise for the long processing time and that the case has not been sufficiently clarified before we made our decision.”

Vi oplever ofte at både SIRI og Udlændingestyrelsen foretager åbenbare sagsbehandlingsfejl, hvilket resulterer i bebyrdende afgørelser for vores klienter, herunder at de bliver meddelt udrejsefrister og må forlade Danmark. 

Det er uacceptabelt, og strider mod essentielle forvaltningsretlige principper, at SIRI træffer afgørelser uden at oplyse sagerne tilstrækkeligt.

Vi har solid erfaring i sager, hvor myndigheder begår fejl. Hvis du mener, at myndighederne har truffet en forkert afgørelse i din sag, så book et møde med én af vores advokater for at diskutere dine muligheder.

Scroll to Top