Sidste udkald for britiske statsborgere til ansøgning om opholdstilladelse efter udtrædelsesaftalen

Britiske statsborgere der hidtil har opholdt sig i Danmark på grundlag af EU-retten skal søge om en ny opholdstilladelse efter Udtrædelsesaftalen inden 31. december 2021. Det er derfor ved at være sidste udkald, hvis man som britisk statsborger ønsker at sikre sin ret til ophold i Danmark fremadrettet.

For at få opholdstilladelse efter udtrædelsesaftalen er det et krav, at man forud for overgangsperiodens udløb 31. december 2020 havde ret til ophold i Danmark på grundlag af EU-retten, f.eks. som arbejdstager, person med tilstrækkelige midler eller familiemedlem til en EU-borger eller britisk statsborger.

Det er derimod ikke et krav, at man tidligere har fået udstedt et EU-registreringsbevis, når blot man kan godtgøre at have haft faktisk og reelt ophold i Danmark på et grundlag der er omfattet af EU-retten ved udløbet af 2020, f.eks. som arbejdstager. Derfor kan man i visse tilfælde være omfattet af udtrædelsesaftalen selvom man hidtil har haft opholdstilladelse efter udlændingelovens regler.

Hvis man har opnået ret til permanent ophold efter EU-reglerne inden 31. december 2020, men aktuelt opholder sig i udlandet, skal kan man stadig søge opholdstilladelse efter udtrædelsesaftalen inden udgangen af 2021. Efter udtrædelsesaftalen bevarer man sin ret til permanent ophold så længe man vender tilbage til Danmark inden 5 år fra sin udrejse. Man kan derfor i nogle tilfælde have bevaret sin permanente opholdsret selvom man ville have mistet den efter EU-retten fordi man har været udrejst i mere end 2 år.

Ansøgningen skal indgives til Styrelsen for international rekruttering og integration (SIRI). Befinder man sig i udlandet kan man indgive ansøgningen og få optaget biometri gennem en dansk repræsentation eller et visumansøgningscenter (VFS).

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er omfattet af udtrædelsesaftalen, eller har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Scroll to Top