Medhold i sag ved Udlændingenævnet: SIRI havde ikke opfyldt sin vejledningspligt

Udlændingenævnet har den 27. februar 2023 givet os medhold i en klage over SIRIs afgørelse, hvorved vores klients ansøgning om et opholdsdokument efter Brexit-bekendtgørelsen blev afvist, idet ansøgningen var indgivet efter ansøgningsfristen.

Udlændingenævnet har i sagen fundet, at SIRI ikke havde opfyldt sin vejledningspligt, idet SIRI ikke individuelt og personligt havde vejledt vores klient om ansøgningsperioden, da han i december 2020 forinden ved fysisk fremmøde ved SIRI fik udstedt et opholdsdokument.

På baggrund heraf har Udlændingenævnet tilbagesendt sagen til SIRI med henblik på, at SIRI skal tage stilling til, om vores klient kan få udstedt et opholdsdokument efter Brexit-bekendtgørelsen.

Vores kontor har solid erfaring i behandling af sager vedrørende Brexit-bekendtgørelsen. Hvis du har spørgsmål om Brexit-bekendtgørelsens betydning for dig, eller generelt ønsker at diskutere din sag med os, er du velkommen til at kontakte os.

Scroll to Top